Stáže na pracovíšti

Imunologické pracoviště ZÚ Ústí nad Labem je akreditovaným školícím pracovištěm Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze (http://www.ipvz.cz) a Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (http://www.nconzo.cz/) pro obory:

  • alergologie a klinická imunologie
  • vyšetřovací metody v lékařské imunologii