Diagnostika septických stavůSAA

SAA patří mezi časné pozitivní proteiny akutní fáze společně s CRP, IL6 a prokalcitoninem. Je to citlivý parametr porovnatelný s CRP. Při zánětlivé odpovědi hladiny sérového SAA stoupají na násobky normálních hodnot během krátkého časového období (6 - 8 hodin od počátku patologického stavu). V porovnání s CRP dosahuje maximálních hladin dříve. Jeho krátký poločas rozpadu, nízká normální koncentrace a malá variabilita hladin mezi jedinci přispívají k jedinečné citlivosti SAA.

Při méně závažných infekcích (např. infekce horních cest dýchacích) bývá SAA zvýšen častěji než CRP. Stanovení SAA tak umožňuje lepší rozlišení minimální odpovědi akutní fáze od normálního stavu. Dvě třetiny lidí s běžným nachlazením mají zvýšené hladiny SAA, ale méně než polovina z nich vykazuje zvýšené hladiny CRP. Jestliže infekce odeznívá nebo probíhá-li účinná antiinfekční terapie, odráží se to ve výrazném poklesu koncentrace SAA. Paralelní vyšetření SAA a CRP zvyšuje citlivost vyšetření proteinů akutní fáze při diagnostice infekcí. Význam tohoto vyšetření spočívá zejména v možnosti časného stanovení nástupu zánětlivého procesu (např. neonatální sepse, rejekce štěpu). Průběh hladin SAA po nástupu infekce je obdobný s dynamikou IL6, náklady na stanovení v porovnání s IL6 jsou nižší. Hladiny SAA jsou zvýšeny také při nádorových onemocněních úměrně progresi onemocnění. Revmatická onemocnění jsou asociována se zvýšenými hladinami SAA nezávisle na rozsahu a aktivitě onemocnění. Prekursorový protein SAA může být u chronických zánětlivých chorob zdrojem patologických depozit amyloidu A.

Normální hodnoty: do 6,4 mg / l.PCT - prokalcitonin

Stanovení PCT pomáhá rozlišit akutní bakteriální infekci od jiných typů zánětu. PCT je vhodným markerem průběhu a kontroly terapie těžce probíhajících zánětů způsobených bakteriemi, zvýšení jeho sérové hladiny je úměrné rozsahu zánětlivé reakce. Fyziologické hladiny se pohybují do 0,5 ng/ml, hodnoty nad 2 ng/ml se vyskytují u sepsí, těžce probíhajících bakteriálních infekcí a multiorgánovém selhání. Mírně zvýšené hladiny PCT je možné nalézt u popálenin.IL-6

Syntéza probíhá v různých buňkách: monocyty, fibroblasty, endoteliální buňky, keratinocyty, T-buňky a mnoho tumorových buněk. Základní 2 typy působení: (1) prozánětlivé ("poplachový signál", indukce syntézy proteinů akutní fáze; (2) regulační - diferenciační faktor pro B-lymfocyty, aktivační a diferenciační faktor pro T lymfocyty (v přítomnosti IL-2 diferenciace T-lymfocytů na cytotoxické Tlymfocyty), po stimulaci IL-4 je nezbytný k diferenciaci B-lymfocytů na plazmatické buňky (IL-6 je růstovým faktorem myelomů). Diagnostické využití: Zvýšené sérové koncentrace se objevují u sepsí, autoimunitních onemocnění, lymfomů, AIDS, rejekcí transplantátů aj. V kombinaci s CRP resp. SAA je nejlepším markerem novorozenecké sepse.

Normální hodnoty: do 11,0 ng/l