Kontakt na imunologické pracoviště

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum imunologie a mikrobiologie
Na Kabátě 229
400 11 Ústí nad Labem

(budova S areálu Masarykovy nemocnice)

sekretariát: 477 751 800 
příjem materiálu: 477 751 823, 734 579 055 
ambulance: 477 751 820 

VŠ pracovníci imunologického pracoviště Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem

Oddělení laboratorní imunologie

RNDr. Vlastimil Král, CSc., zástupce ředitele ZÚ, vedoucí Centra imunologie a mikrobiologie a vedoucí oddělení laboratorní imunologie
RNDr. Jitka Pohořská, vedoucí lab. buněčné imunity
Ing. Ivana Stiborová, PhD. vedoucí lab. molekulární biologie
MUDr. Karola Haasová, vedoucí lab. vakcín
Ing. Andrea Vinciková, manažerka kvality
RNDr. Romana Mikešová (t.č. na MD)
RNDr. Hana Šturcová

Oddělení klinické imunologie a alergologie

Oddělení klinické imunologie a alergologie
MUDr. Klára Malečková, vedoucí oddělení
MUDr. Karola Haasová
MUDr. Jarmila Žižková
MUDr. Klára Malečková
MUDr. Josef Richter, CSc.

Oddělení ekoimunologie

MUDr. Josef Richter, CSc., vedoucí oddělení
Mgr. Lucie Rajnohová Dobiášová

Telefonní seznam

ústředna Zdravotního ústavu Bukov: 477 751 880 
ústředna Masarykovy nemocnice: 477 111 111, 475 681 111 


 
linka ZÚ Ústí n. L.
provolba
477 751 xxx
linka Masarykovy nemocnice
provolby
477 11x xxx, 475 68x xxx
PRACOVNY, ADMINISTRATIVA
RNDr. V. Král, CSc., vedoucí CIM 802 4410
kancelář: L. Dosedlová 800 4410
MUDr. D. Jílek, CSc. 801 4410
vrchní laborantka: M. Vondráková 803 4410
MUDr. J. Richter, CSc.
Mgr. L. Rajnohová Dobiášová
870 4410
RNDr. J. Pohořská, MUDr. K. Haasová 806 4410
MUDr. Jarmila Žižková, Ing. A. Vinciková 805 4410
Ing. I. Stiborová, PhD., MUDr. K. Malečková 804 4410
RNDr. R. Mikešová, RNDr. H. Šturcová 808 4410
A. Mikulecká 841
LABORATORNÍ ODDĚLENÍ - INFORMACE O VÝSLEDCÍCH
imunoglobuliny, sérové proteiny:
K. Stoklasová, K. Haderková
824 4423
imunoelektroforéza, tělní tekutiny:
M. Kubíčková
825 4423
sérologie (infekční, latex, ENA):
H. Veselá, D. Starková
826 4423
buněčná imunita:
M. Bochezová, A. Procházková, T. Vaněčková, N. Pupíková, T. Dočkal Smolejová DiS, H. Nováková
819 4425
imunopatologie (autoprotilátky):
Z. Šimoníková, I. Havlujová, J. Marková, S. Tojnarová
818 4425
ELISA metody: H. Michálková, I. Čechová 816 4425
autovakcíny: E. Burešová, M. Šrédlová, T. Spálenková, H. Křížová 814 4425
specifické IgE: D. Eliášová, Z. Petanová 815 4425
likvorologie: I. Fraňková 813 4425
průtoková cytometrie 809 4410
příjem materiálu: J. Prejzová, J. Lesáková, D. Procházková, K. Muláčková 823 4423
denní místnost personálu 829 4423