Severočeské imunologické konference 1993-2013

Ročník Datum Téma Úvodní přednáška Místo konání
1. 18. září 1993 Novinky v alergologii a klinické imunologii. D.Jílek: Úloha Th1 a Th2 lymfocytů v patogenezi alergických onemocnění. Ubytovna
2. 24. září 1994  Novinky v alergologii a klinické imunologii. E. Antošová: Kontinuální hyposenzibilizační léčba. Ubytovna
3.  29. a 30. září 1995 Alergologie, imunodeficience, autoimunita. P.Pohunek: Současná strategie v léčbě bronchiálního astmatu. Eurest
4.  21. září 1996 Autoimunita, recidivující afty, průtoková cytometrie. T. Fučíková: Vyšetřování orgánově nespecifických autoprotilátek v klinické imunologii. Eurest
5. 26. a 27. září 1997 Hypergamaglobulinémie v klinické imunologii, léková alergie. M. Tichý: Paraproteinémie nejasného významu. Eurest
6.  25. a 26. září 1998 Diagnostika alergického zánětu, imunodeficience. V. Špičák: Tajemství alergického zánětu. Dům techniky
7.  24. a 25. září 1999 Imunologie akutních stavů, potravinová intolerance, kasuistiky. H. Tlaskalová: Patogenetické mechanismy potravinové intolerance. Dům techniky
8.  22. a 23. září 2000 Aktivní imunizace. J. Lokaj: Vakcinace - stálá výzva imunologii. Dům techniky
9.  21. a 22. září 2001 Chronický únavový syndrom, imunomodulace, imunopatologie kůže. B. Říhová: Imunoterapie od experimentu ke klinické praxi. Dům techniky
10.  20. a 21. září 2002 Monoklonální protilátky v diagnostice a terapii.  I. Stříž: Monoklonální protilátky – od zamítnutého patentu k mezníku v imunomodulaci. UJEP rektorát
11.  19.-20. září 2003 Imunopatologie gastrointestinálního traktu, atopická dermatitida. J. Krejsek: Sliznice a kůže – induktivní místa imunopatologické reaktivity, cílové orgány poškozujícího zánětu UJEP rektorát
12.  17.-18.září 2004 Aktivní imunizace, vakcinace – problémy klinické praxe, alergologická varia. I. Stříž: Umíme nařídit imunitnímu systému mobilizaci nebo stav tolerance? UJEP rektorát
13.  16.-17.září 2005 Autoimunita, idiopatická urtikárie. J. Bartůňková: Autoimunita a alergie. UJEP rektorát
14. 15.-16. září 2006 Onemocnění oka v alergologii a klinické imunologii. I. Hána: Imunopatologie očních postižení. Divadlo
15. 21.-22. září 2007 Reprodukční imunologie. Z. Ulčová-Galová : Česká reprodukční imunologie včera a dnes. Divadlo
16. 19.-20. září 2008 Imunologie v nefrologii.
Neobvyklé alergie.
J. Svoboda: Imunologie v klinice. Divadlo
17. 18.-19. září 2009 Vakcinace R. Prymula: Kam kráčíš, vakcinace? UJEP rektorát
18. 17.-18. září 2010 ORL v alergologii a klinické imunologii J. Bystroň: Onemocnění dýchacích cest . řešení pro alergologa a k,inického imunologa či pro chirurga. Divadlo
19. 16.-17. září 2011 Imunopatologie kardiovaskulárního systému. Novinky v terapii a diagnostice. J.Krejsek: Kardiochirurgická operace - klinický model pro studium zánětové odpovědi. Clarion
20. 21.-22. září 2012 Imunodeficience. Trendy v alergologické diagnostice. V. Špičák: Pozdrav 20.SIK.
A. Šedivá: Imunodeficity se zvýšenými hladinami IgE.
Divadlo
21. 13.-14. září 2013 Varia (aktuality v klinické imunologii a alergologii). Imunopatologie kůže. M. Fuchs: Moje cesta alergologií a klinickou imunologií do GIT. P. Brož a K. Černý: Potravina: zdroj problémů tam, kde se obvykle hledá potěšení. Divadlo