Proteiny akutní fáze zánětu

Zobrazení tabulky 

Zánětlivá reakce v organismu je provázena zvýšenou tvorbou tzv. proteinů akutní fáze zánětu. Jejich syntéza v jaterní tkáni je stimulována přítomností tkáňového poškození (nekrotických buněk) rozličného původu, např. při bakteriální infekci, malignitách, ischémii nebo při imunokomplexové tkáňové lézi. Signál k zahájení jejich tvorby se z místa poškození (od makrofágů) přenáší prostřednictvím mediátorů: IL-1, IL-6, TNF alfa.

Základní dělení proteinů akutní fáze zánětu:
POZITIVNĺ REAKTANTY - zvyšují se při zánětu:

SKUPINA I. (cca 50% zvýšení): ceruloplasmin (T), C3, C4

SKUPINA II. (cca zvýšení 2-4x): α1-antitrypsin (PI), α1-antichymotrypsin (PI), haptoglobin (T), hemopexin (T), fibrinogen (K), orosomukoid (T,I)

SKUPINA III. (zvýšení až 1000x): CRP (O,I), SAA

NEGATIVNĺ REAKTANTY - snižují se při zánětu:

transferin (T), prealbumin (T), albumin (T)

HLEDISKO FUNKCE PROTEINŮ
O - účast na odstraňování buněčného detritu, opsonisaceT - transportní bílkoviny
PI - inhibitory proteázI - imunoregulační působení
C - složky komlementuK - koagulační faktory


Přehled odchylek proteinů akutní fáze zánětu

PROTEINPATOLOGIE -PATOLOGIE +
CRPnení známaakutní záněty
maligní nádory
nekrózy
PREAakutní fáze zánětu
jaterní poruchy
maligní nádory
ztráty bílkovin
malnutrice
diabetes mellitus

chronické infekce močových cest
léčba estrogeny
ALBakutní fáze zánětu
jaterní léze, ci jater
nekrózy tkání
maligní nádory
malnutrice
sy ztráty bílkovin

dehydratace
průjmy
OROSOjaterní poškození
akutní renální poškození
malnutrice
kachexie
akutní a chronické záněty
kolagenózy
maligní tumory
stresový syndrom
A1ATplicní choroby (emfyzém)
těžké jaterní poškození
nefrotický syndrom
malnutrice, kachexie
akutní a chronické záněty
maligní tumory
nekrózy
hematologické abnormality
pobyt ve znečištěném ovzduší
CPLWilsonova choroba
(vrozený deficit)
nefrotický syndrom
akutní hepatitis, ci jater
syndrom ztráty bílkovin
(z GIT, nefrot. sy.)
akutní i chronický zánět
maligní tumory
gravidita, léčba estrogeny
kolagenózy
hormonální antikoncepce
A2Makutní renální postižení
fibrinolýza
pozdní fáze zánětu
nefrotický syndrom
diabetes mellitus
jaterní léze, hepatitida
infekční mononukleóza
léčba estrogeny (antikoncepce)
HPXhemolytické anémie
vnitřní krvácení (zvl. hemoragická pankreatitida)
těžší hepatopatie
někdy u chronického zánětu
maligní tumory
diabetes mellitus
chronické plicní afekce
TRFanémie perniciózní
nefrotický syndrom
maligní tumory
akutní i chronické záněty
pokročilé jater. poruchy (cirhóza)
anémie z nedostatku Fe
infekční hepatitida (časná f.)
subakut. bakt. endokarditis
gravidita
léčba estrogeny
HPhemolytické anémie
jaterní onemocnění
polycytémia vera, cholestáza
akutní záněty
maligní tumory (zvl. M. Hodgkin)