Stabilita vzorků

Stabilita vzorků

VYŠETŘENÍ ODEBRANÝ MATERIÁL OPERACE PO ODBĚRU STABILITA / ČAS
Imunoglobuliny a proteiny akutní fáze Srážlivá žilní krev nechat srážet 2 h při pokojové teplotě
pak uchovávat při 2-8°C
krev 24 h/pokojová teplota, 48 h/2-8°C
sérum 3-7 dní/2-8°C, déle při -20°C
- Apolipoproteiny – nemrazit!
Autoprotilátky Srážlivá žilní krev nechat srážet 2 h při pokojové teplotě
pak uchovávat při 2-8°C
krev 24 h/pokojová teplota, 48h/2-8°C
sérum 7 dní/2-8°C, déle při -20°C
- Anti TPO, Anti TG 2 dny / 2-8°C,
déle při -20°C
Antiinfekční protilátky Srážlivá žilní krev nechat srážet 2 h při pokojové teplotě
pak uchovávat při 2-8°C
krev 24 h/pokojová teplota, 3 dny/2-8°C
sérum 7-14 dní/2-8°C, déle při -20°
Tumorové markery Srážlivá žilní krev nechat srážet 2 h při pokojové teplotě
pak uchovávat při 2-8°C
krev 24 h / pokojová teplota sérum 7 dní / 2-8°C, déle při -20°C -AFP 3 dny/ / 2-8°C, déle při -20°C
ELFO, IFIX Srážlivá žilní krev nechat srážet 2 h při pokojové teplotě
pak uchovávat při 2-8°C
krev 24 h/pokojová teplota
sérum max. 7 dní/2-8°C, déle při -20°C
Anti TPO, Anti TG, AFP, CIK Srážlivá žilní krev nechat srážet 2 h při pokojové teplotě
pak uchovávat při 2-8°C
krev 24 h/pokojová teplota
sérum 2-3 dny/2-8°C, déle při -20°C
C1IH funkční test EDTA plasma uchovávat při pokojové teplotě EDTA plasma 24 h / pokojová teplota
CH50, ECP, histamin, interleukiny, TNFa Srážlivá žilní krev uchovávat při pokojové teplotě
dopravit do laboratoře do 2h!
krev 1-2 h/pokojová teplota
poté oddělit sérum a ihned zamrazit
Buněčná imunita - základní panel Nesrážlivá žilní krev (kap. 6) uchovávat při pokojové teplotě 48 h/pokojová teplota
Krev / plasma pro PCR Krev / plasma (kap. 6) uchovávat při 2 – 8°C krev 24 h/2-8°C
poté ihned zamrazit s výjimkou borelií
(vzorky pro průkaz borelií
uchovávat 2-8°C 48 h)
Likvor – cytologie Likvor uchovávat při pokojové teplotě
dopravit do laboratoře do 2h!
2 h/pokojová teplota
Likvor
• specifické proteiny
• antiinfekční protilátky
• autoprotilátky
uchovávat při pokojové teplotě při doručení do 2h do laboratoře (cytologie), jinak 2 – 8°C 2 h/pokojová teplota
7 dní/2-8°C, déle při -20°C
Bronchioalveolární laváž BAL
Sputum
uchovávat při pokojové teplotě
dopravit do laboratoře do 2h!
2 h / 2- 8°C
BAL, Sputum
(mikrobiologie)
BAL
Sputum
uchovávat při 2 – 8°C 2 h / pokojová teplota
Moč (paraprotein) Moč uchovávat při 2 – 8°C 1-7 dní/2-8°C
Moč (mikrobiologie) Moč uchovávat při 2 – 8°C 2 h / 2-8°C
Stolice Stolice uchovávat při 2 – 8°C 1-3 dny/2-8°C, déle zamrazit
Stěr, výtěr Stěr, výtěr na suchém tampónu uchovávat při 2 – 8°C 2 h / pokojová teplota , 12 h / 2-8°C,
Stěr, výtěr v transportní půdě uchovávat při pokojové teplotě 24 h / pokojová teplota
Hnisy, tonsilly, punktáty, exsudáty a ost. klinický materiál Hnisy, tonsilly, punktáty, exsudáty, ost. uchovávat při pokojové teplotě 2 h / pokojová teplota
Anaerobní kultivace materiál v odběrové soupravě uchovávat při pokojové teplotě 2 h / pokojová teplota

Příjem materiálu

Místnost přijmu materiálu v přízemí vpravo slouží k předání vzorků biologického materiálu odebraných mimo CIM. Vzorky se předávají vždy osobně pracovníkům příjmu laboratoří.
Provozní doba - pondělí až pátek od 7:00 do 16:00 hodin.

Skladování vzorků

Do doby zpracování vzorku během pracovního dne
Do doby zpracování vzorku během pracovního dne se materiál skladuje tak, aby se zabránilo znehodnocení, rozlití, kontaminaci a přímému vlivu slunečního záření a tepla. Vzorky pro vyšetření buněčné imunity a vzorky pro vyšetření QuantiFERON došlé do 12:00 h se skladují při pokojové teplotě. Vzorky pro vyšetření QuantiFERON došlé po 12:00 h se uchovávají v termostatu.

Výjimku tvoří vyšetření ECP, Histaminu, MBL, cytokinů ,CH50 a vzorků pro PCR . V těchto případech je nutné materiál co nejrychleji zcentrifugovat, oddělit sérum či plasmu, přepipetovat je do vhodné nádoby označené příslušným číslem a zamrazit pro vyšetření:

  • ECP, TNF-α, IL-6 ... min -20°C
  • CH50, histamin, MBL, vzorky pro PCR (vyjma borelií) ... min -45°C

Do doby analýzy
Dle podmínek preanalytické fáze se separované vzorky séra či plasmy uchovávají:

  • v lednici (originálních zkumavkách)
  • v lednici po separaci (přepipetované sérum nebo plazma ve skleněných nebo plastových zkumavkách)
  • při pokojové teplotě pro vyšetření buněčné imunity
  • v mrazicím boxu po separaci (přepipetované sérum nebo plazma ve skleněných nebo plastových zkumavkách)
    • ECP, TNF-α, IL-6 ... min -20°C
    • CH50, histamin, MBL, vzorky pro PCR (vyjma borelií) ... min -45°C

Pro separaci se používají jednorázové plastové zkumavky s uzávěrem, do kterých se přepipetuje potřebné množství materiálu.

Za účelem možnosti doplnění nebo opakování analýz
Biologický materiál se pro tyto účely skladuje v lednici v uzavřených zkumavkách po dobu 3 dnů. Vzorky pro případné opakování vyšetření buněčné imunity se skladují 24 h při pokojové teplotě. Pro případné opakování s výjimkou, histaminu, MBL, ECP, cytokinů a komplementu se skladují zamražená séra minimálně po dobu 1 měsíce.