Stanovení specifického IgE

 Zobrazení tabulky 

Vyšetření specifického IgE se provádí metodou vysokoafinitní fluoroenzymoimunoanalýzy (CAP FEIA) firmy Pharmacia Upjohn, tzv. Pharmacia CAP systému.

Vyšetření znamená výrazný přínos pro standardizaci in vitro diagnostiky IgE zprostředkovaných alergických onemocnění, s využitím především v oboru alergologie, dále v klinické imunologii, dermatologii, očním lékařství, ORL i v dalších oborech, v jejichž péči se může ocitnout pacient s atopickou chorobou.

Diagnostický přínos vyšetření specifického IgE Pharmacia CAP systémem závisí do značné míry na dobré spolupráci ordinujícího lékaře a laboratoře. Je proto vhodné postupovat podle níže uvedené informace.1) Vyšetření PHADIATOP®

"Pharmacia CAP systém Phadiatop® FEIA" je vyšetření pro souborné stanovení specifického IgE z lidského séra proti inhalovaným alergenům. Firma zaručuje vyváženou směs běžných vdechovaných alergenů, bližší údaje o spektru použitých alergenů neuvádí.

Hodnocení: kvalitativní
POZITIVNĺ - prokázána atopie, uváděna až 90% shoda s intradermální testací 11 běžnými inhalačními alergeny, je vhodná následná testace specifickými alergeny.
NEGATIVNĺ - nejedná se o atopickou reaktivitu na nejčastější inhalované alergeny, alergické onemocnění jiného typu však vyloučeno není.
Použití: Screeningový test, hlavně pro vyloučení atopie v případech negativní nebo nejisté anamnézy. Viz diagnostické schéma.
Roztestování Phadiatopu: V případech pozitivity Phadiatopu je možné provést na základě požadavku:
S → roztestování v další fázi vyšetření specifického IgE základními inhalovanými alergeny:
   gx3 - směs pylů travd1 - Dermatophagoides pteronyssinus
   wx1 - směs pylů plevelůh1 - domácí prach
   tx9 - směs pylů stromůmx1 - směs spór plísní
Při negativním výsledku Phadiatopu se toto roztestování neprovádí. 

2) Vyšetření specifického IgE proti směsím alergenů

Pharmacia CAP systém umožňuje stanovení specifického IgE proti směsi alergenů z jedné skupiny (např. pyly trav, stromů, plevelů, směsi plísní, zvířecích alergenů aj.)

Hodnocení: Kvalitativní: negativní, pozitivní, silně pozitivní.

V případě vyšetření směsi potravin (fx5) je možné provést na základě požadavku fx5 --> roztestování v další fázi stanovení spec. IgE proti jednotlivým alergenům ve směsi obsažených: f1, f2, f3, f4, f13, f14. Při negativním výsledku směsi fx5 se roztestování neprovádí.3) Vyšetření specifického IgE proti jednotlivým alergenům

Stanovení IgE reagujícího specificky s daným antigenem (alergenem).

Hodnocení: Kvantitativní, výsledek udáván v jednotkách [kU/l].
Třída pozitivityVýsledek vyšetření /kU/l/Hladina specifických protilátek IgE
6více než 100velmi vysoká
550 až 100velmi vysoká
417,5 až 50velmi vysoká
33,5 až 17,5vysoká
20,7 až 3,5střední
10,35 až 0,7nízká
0méně než 0,35žádná/nedetekovatelná
Upozornění: Při testování alergie na léky a hmyzí jedy je nutné, vzhledem k nárůstu a poklesu specifických protilátek, odebrat krev v období od 2 týdnů do 6 měsíců po expozici daným alergenem.