Vysvětlivky k tabulkám


 Název  Zkratka  Metoda  Materiál  Provádí se  Výsledek do  Normální rozmezí hodnot 


Název- název vyšetřeni
Zkratka- pod touto zkratkou je vyšetření vedeno v laboratorním informačním systému. Zkratky se používají např. ve zprávách z vyšetřenípacientů v ambulanci imunologického odboru.
Metoda- způsob provedení vyšetření uvedený zkratkou:
RID - jednoduchá radiální imunodifúze
IFR -nepřímá imunofluorescence
NEF  - nefelometrie
HIR  - reakce inhibice hemolýzy
A - aglutinační reakce
HA  - hemaglutinace
PIE - protisměrná imunoelektroforéza
IELFO - imunoelektroforéza
IMUFIX – imunofixace
ELISA - enzymová imunoanalýza
ILMA -luminometrická analýza
FACS - průtoková cytometrie
RFC - test tvorby E-rozet
IEF - isoelektrická fokusace
PEG - precipitace s polyetylénglykolem
Materiál- druh materiálu:
S - sérum
SP   - sérum z pupečníkov ékrve
SL - sliny (odebírat ráno mezi 7.-8. hod., bez čištění zubů, nalačno)
KH  - heparinizovaná krev pro vyšetření buněčné imunity
KE   - nesrážlivá krev s EDTA
CP   - citrátová plasma
BAL - bronchoalveolární laváž
KD - kostní dřeň
L - mozkomíšní mok
M - moč (ranní,stačí cca 5 ml vzorek)
P - punktát
Provádí se-orientační informace o časovém intervalu, kdy se dané vyšetření provádí (denně, 1x týdně, 1 x měsíčně)
Výsledek do-informace o době nutné pro vlastní provedení vyšetření od zahájení laboratorního zpracování do získání výsledku
Normální rozmezí hodnot, hodnocení- základní informace pro posouzení výsledku